فروشگاه اینترنتی فندق شمال

چه اندازه فروشگاه اینترنتی برای فروش مغز فندق ایرانی تولید شده در شمال کشور توانسته است به باغبانان این حوزه کمک برساند؟

آیا این طرح موفق عمل خواهد کرد؟
شمال ایران یکی از نعمت های بزرگ سرزمین ما به حساب می آید، آب و هوای بارانی و معتدل آن سرمایه ای است که توانسته است سال ها در حوزه های مختلف ایران را به یک تولیدکننده تبدیل کند.
فندق شمال ایران از جمله آمل، آستارا و اشکوارات رودسر سالانه می تواند میلیاردها تومن برای باغداران این منطقه درآمد داشته باشد.
از این جهت تلاش برای فروش بهتر این محصولات و عرضه آن ها می تواند با هدف فروش بیشتر فندق شمال و بازار بهتر و گسترده تر آن برای خریداران سراسر ایران یک امر پسندیده به حساب آید.
فروش اینترنتی شکلات مغزدار فندقی یکی از راه های موفق برای بهبود بازار فندق منطقه شمال کشور بوده است.